HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM AM50

1. Cài đặt nhận điều khiển
– Cấp nguồn cho động cơ.
– Ấn và giữ lỗ nhỏ trên động cơ khoảng 3s, đèn sáng đỏ nhấp nháy.
– Chọn kênh trên điều khiển, ấn nhả nút LÊN, đèn động cơ nháy xanh và tắt.
2. Đảo chiều chạy của động cơ
– Cách 1: Ấn và giữ nút STOP trên điều điều khiển đã nhận động cơ rồi
khoảng 5s, đèn động cơ nháy đỏ. Ấn nhả nút STOP trên điều khiển, đèn động
cơ nháy xanh và tắt.
– Cách 2: Ấn và giữ LỖ nhỏ trên động cơ khoảng 2s, đèn nháy đỏ sau đó ấn
giữ lại lần nữa Lỗ nhỏ trên động
3. Coppy, cài thêm điều khiển thứ 2 (động cơ nhận tối đa 12 điều khiển)
– Ấn và giữ nút STOP trên điều điều khiểnđã nhận động cơ rồi khoảng 5s, đèn
động cơ nháy đỏ. Ấn nhả nút LÊN trên điều khiển mới, đèn động cơ nháy xanh
và tắt.(coppy từ kênh nọ sang kênh kia trên 1 điều khiển làm tương tự)
4. Xóa 1 điều khiển, 1 kênh điều khiển đã nhận đơn lẻ
– Ấn và giữ nút STOP trên điều điều khiển khoảng 5s, đèn động cơ nháy đỏ.
Ấn nhả nút XUỐNG trên điều khiển, đèn động cơ nháy xanh và tắt.
5. Xóa tất cả các điều khiển đã nhận
– Cách 1: Ấn và giữ nút STOP trên điều điều khiển khoảng 5s, đèn động cơ
nháy đỏ. Ấn giữ Lỗ sau điều khiển khoảng 7s, đèn động cơ nháy xanh và tắt.
– Cách 2: Ấn và giữ LỖ nhỏ trên động cơ khoảng 3s, đèn nháy đỏ sau đó ấn lại
lần nữa Lỗ nhỏ trên động cơ khoảng 1s, đèn nháy xanh và tắt
6. Bật hoặc tắt chức năng kéo mồi tự chạy
– Ấn và giữ LỖ nhỏ trên động cơ khoảng 7s, trong khoảng 3s đầu tiên đèn nháy
đỏ chậm sau đó khoảng 7s tiếp theo đèn nháy đỏ nhanh, sau đó đèn nháy xanh
3 lần và tắt.
7. Chức năng xóa điểm dừng, hành trình đã lưu
– Cho rèm chạy đến vị trí rèm tự dừng, dùng tay kéo dẫn hướng khoảng 20-
30cm cho rèm tự chạy tiếp quãng đường còn lại.